Arbeidstakere over 50 er en utsatt gruppe ved oppsigelse

By 10. februar 2019 Aktuelt No Comments
over 50

Står dere ovenfor en nedbemanning eller oppsigelse?

Forskning viser at spesielt arbeidstagere over 50 år står i fare for å ende varig utenfor arbeidsmarkedet ved en oppsigelse.  Se hva økonomiprofessor Kjell G. Salvanes, ved senteret for arbeidsmarkeds-økonomi (CELE) ved NHH sier til Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/okonomi/Over-50-og-ledig-Ny-jobb-eller-ufor-8189131.html

 

Hvordan kan du som arbeidsgiver bidra til at berørte medarbeidere i denne gruppen ikke blir en del av denne statistikken?

Det kan være avgjørende for den som rammes å få en sparringspartner som har erfaring med de utfordringer som kan oppstå ved tap av arbeid og som kjenner arbeidsmarkedet, muligheter og utfordringer ved jobbskifte.

I People Mobility har vi lang erfaring som rådgivere for mennesker i jobbskifte og kjenner godt denne gruppens utfordringer.  Som ekstern sparringspartner vil vi bidra til at den som rammes får kontroll i en for mange uoversiktlig situasjon og fokuserer på viktigheten av å sikre en god avslutning i nåværende arbeidsforhold. Som karriererådgivere er vi dyktige på å skape trygghet rundt egen kompetanse og dele vår kunnskap om hvordan lykkes på vei mot ny jobb.

Vi har bred kunnskap om arbeidsmarked, rekrutteringsprosesser, kanaler inn i arbeidsmarkedet, bevisstgjøring av kompetanse og motivasjon og bruk av sosiale medier som verktøy på vei mot ny jobb.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Interessert? Kontakt oss