KARRIEREUTVIKLING

– DET DREIER SEG OM DEG OG DIN KOMPETANSE

Vi i People Mobility har solid erfaring som rådgivere for deg som står over for jobbskifte eller for deg som ønsker en partner for videre karriereutvikling, enten du er medarbeider, fagspesialist eller leder.

Som karriererådgivere og sparringspartnere ønsker vi å støtte, utfordre og begeistre.

Vi som er rådgivere har erfaring fra ulike roller i næringslivet, både på operativt og strategisk nivå, stor forretningsforståelse, innsikt i en rekke bransjer og solid kompetanse om rekrutteringsprosesser og markedets krav og forventninger.

Felles for oss som jobber her er at vi tør å utfordre deg.

Vi møter deg med omtanke, respekt og humor i en utfordrende situasjon.

Vi fokuserer på:

 • Hva du er god til
 • Hva gjør deg god
 • I hvilke omgivelser lykkes du best
 • Hva kan være neste steg
 • Hvordan gå frem for å lykkes

VÅRE TJENESTER

I People Mobility bidrar vi til virksomheters suksess gjennom fokus på kompetanse og muligheter.

Gjennom tett samarbeid med toppledelse, HR, linjeledelse og tillitsvalgte har vi gjennom flere år bidratt til gode  endrings- og omstillingsprosesser for store og små virksomheter. både i privat næringsliv og offentlig sektor.

Vi har sterkt engasjement i alle prosesser vi er involvert i, og har fokus på å bidra til at enkeltindivider og organisasjoner forvalter sin kompetanse best mulig.

Våre tjenester:

 • Karriererådgiving
 • Mentoring
 • Coaching
 • Rådgivning ved etablering av egen virksomhet
 •  Rådgiving til ledere og HR ved
  • Planlegging og støtte ved endringsprosesser
  • Utvikling av samspillende team og samtalen som lederverktøy
  • Medarbeidersamtaler og kompetansekartlegging
  • Utvikling av en inkluderende arbeidskultur
Interessert? Kontakt oss