Om oss

Gjennom tett samarbeid med toppledelse, HR, linjeledelse og tillitsvalgte har vi gjennom flere år bidratt til gode omstillingsprosesser for store og små virksomheter i Norge. Vi bidrar til å skape mobilitet for individer og organisasjoner ved omstilling, nedbemanning og avvikling av individuelle arbeidsforhold.

Vi har sterkt engasjement i alle prosesser vi er involvert i, og har fokus på å bidra til at enkeltindivider gjør gode jobbskifter og at organisasjoner forvalter sin kompetanse best mulig.

Tjenester

People Mobility tilbyr bistand gjennom alle faser i en omstillings- og endringsprosess.

Våre tjenester omfatter omstilllingsledelse med bistand til planlegging, design og implementering ved store og små nedbemanningsprosesser, rådgiving ved avvikling av individuelle arbeidsforhold og skreddersydd karriererådgiving for grupper og enkeltpersoner.

Interessert? Kontakt oss