Coaching i jobb

 

Coaching bidrar til å skape en kultur der ansatte tar ansvar for egen kompetansebygging, gjennom å skape arenaer for foredling og videreutvikling av egen kompetanse, kompetansedeling, bevissthet rundt karriereutvikling og gode interne karriereveier.  En vinn – vinn situasjon for begge parter. For organisasjonen kan dette bidra til å møte morgendagens kompetansebehov, gjennom å identifisere og motivere medarbeiderne med potensial for mobilitet og vekst i organisasjonen og tilrettelegge for at den enkelte støttes gjennom individuelt tilpassede løsninger.

Coaching i People Mobility er en prosess som bidrar til å hente ut det beste i enkeltpersoner og organisasjoner, De gode resultatene kommer gjennom godt samspill mellom coach og den enkelte. Selv om fokuset i coachingsituasjonen er på individet, er det overordnede målet å øke verdien både for den enkelte og for organisasjonen.

I People Mobility er coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensial og målet er handling som flytter individet / organisasjon fra nåsituasjon til ønsket situasjon. Som rådgiver og coach ønsker vi å bidra til læring og egenutvikling for den enkelte. Gjennom utforskende og lærende samtaler belyses muligheter og konsekvenser av veivalg, hvordan man skal nå mål og øve på ferdigheter og teknikker for å sikre veien mot målet. Våre samtaler er konfidensielle.

Vår erfaring er at det å bli bevisst egen kompetanse og hvordan overføre den til å håndtere nye situasjoner, er avgjørende i denne prosessen. Med utgangspunkt i metodikk fra People Mobilitys kompetansemodell bidrar vi til trygghet på egen kompetanse og mot til å gå nye veier.

People Mobilitys grunntanke baserer seg på et positivt menneskesyn; at mennesket har ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer og mål. Vi som er rådgivere i People Mobility utfordrer og støtter i prosessen og vi coacher med hode, hjerte, kunnskap og en god porsjon humor

  • Har du opplevd endringer i arbeidsoppgaver eller stilling og har behov for å reorientere deg?
  • Har du oppgaver du ikke trives med, opplever du at jobben ikke lenger gir mening og er uten motivasjon
  • Opplever du samarbeidsproblemer
  • Ønsker du karriereutvikling?

Vi tar for oss:

Nå situasjon:
• Bevisstgjøring av kompetanse
• Hva motiverer / driver meg
• Hva er mine utviklingsområder
• Tilbud om personlighetsprofil Junge Type Index, JTI

Fremtid:
• Hva er viktig for meg fremover
• Vurdere ulike muligheter og veivalg
• Hvem / hva kan hindre meg og hvorfor
• Refleksjon rundt fordeler og ulemper ved forskjellige valg
• Hva må til for å velge
• Veien videre og handlingsplan

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.