Coaching i jobb

 

Vi entrer arbeidslivet mer eller mindre bevisst. Over tid gjør vi ulike erfaringer og oppdagelser som kan bety at det er riktig å endre retning på karrieremål eller yrkesvalg. Hva som er riktig og viktig for oss kan forandre seg gjennom livet og yrkeslivet. Coaching i jobb er for deg som av ulike årsaker erfarer at din arbeidssituasjon ikke lenger er tilfredsstillende eller du ønsker noe mer.

Coaching i jobb gir deg mulighet til å se ditt yrkesliv i et helhetsperspektiv og jobbe sammen med en profesjonell karriererådgiver for er best mulig arbeidsliv fremover.

Vi tilbringer store deler av livet på jobb. I arbeidslivet bygger vi mye av vår identitet og status. Hva som bidrar til arbeidsglede er individuelt og påvirkes av ulike faktorer. Noen fellesnevnere er at vi får gjør noe vi liker som gir som oss energi, selvtillit og vi opplever mestring.

  • Har du opplevd endringer i arbeidsoppgaver eller stilling og har behov for å reorientere deg?
  • Har du oppgaver du ikke trives med, opplever du at jobben ikke lenger gir mening og er uten motivasjon
  • Opplever du samarbeidsproblemer
  • Ønsker du karriereutvikling?

Vi tar for oss:

Nå situasjon:
• Bevisstgjøring av kompetanse
• Hva motiverer / driver meg
• Hva er mine utviklingsområder
• Tilbud om personlighetsprofil Junge Type Index, JTI

Fremtid:
• Hva er viktig for meg fremover
• Vurdere ulike muligheter og veivalg
• Hvem / hva kan hindre meg og hvorfor
• Refleksjon rund fordeler og ulemper ved forskjellige valg
• Hva må til for å velge
• Veien videre og handlingsplan

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.