Executive Outplacement

I prosess med å søke ny lederjobb kan du oppleve høye krav til tydelig kommunikasjon av kompetanse og dokumentasjon av resultat i rekrutteringsprosesser. Jo høyere opp i hierarkiet du sikter, desto mer vektlegges dine verdier og personlige egenskaper i rekrutteringsfasen. God selvinnsikt og evne til tydelig å kunne kommunisere egen kompetanse er viktige verktøy i egen karriereutvikling.

I en utfordrende fase i jobblivet kan valg av rådgiver bli avgjørende for din suksess videre. I People Mobility har vi solid erfaring som rådgivere og sparringspartnere for ledere og fagspesialister som står overfor jobbskifte.  Vi vet at grunnlaget for en vellykket prosess og et godt resultat legges i de personlige møter mellom deg og din rådgiver.  Hos oss får du et uforpliktende møte med din rådgiver før du starter i program.

Vårt outplacement program skreddersys ditt behov. Sammen finner vi frem til det optimale innhold i ditt program.

TEMAER VI ER INNOM:

 • Bevisstgjøringsprosess som gir trygghet på egen kompetanse og bygger selvfølelse
 • Identifisere dine styrker og svakheter, forstå dine drivere og motivasjonsfaktorer
 • Sikre en god avslutning på arbeidsforholdet – Etablere  “slutthistorie”
 • Handlingsplan – Sikre fremdrift
 • Personlig branding og synlighet i markedet
 • Utarbeide en selgende CV og Linkedin profil
 • Sparring i forkant av intervjuer
 • Arbeidsmarkedet og rekrutteringsprosesser
 • Bruk av nettverk
 • «De riktige headhuntere for deg»
 • Vurdere ulike alternativ og se konsekvenser av veivalg for karriere og privatliv

VÅRE RÅDGIVERE

I People Mobility får du en rådgiver med bred erfaring som leder, innsikt i en rekke bransjer og med erfaring fra rekruttering av toppledere. Felles for oss som jobber her er at vi tør å utfordre deg, og møter deg med omtanke, respekt og humor i en utfordrende situasjon.  Vi bidrar til å skape energi i ditt jobbsøk