Executive Outplacement

Som leder er du i en respektert og krevende posisjon. Å være leder krever mot, visjoner og evne til å håndtere komplekse utfordringer i et marked i konstant endring. Enhver leder har en personlig merkevare, som må ivaretas og videreutvikles for å ivareta både virksomhetens og eget omdømme.  Vær bevisst din markedsverdi, din «personlige merkevare» er en viktig ressurs for videre karrierestrategi.

I prosess med å søke ny lederjobb vil du i rekrutteringsprosessen oppleve høye krav til tydelig kommunikasjon av kompetanse og dokumentasjon av resultat. Jo høyere opp i hierarkiet du sikter, desto mer vektlegges dine verdier og personlige egenskaper i rekrutteringsfasen. God selvinnsikt og evne til tydelig å kunne kommunisere egen kompetanse er viktige verktøy i egen karriereutvikling. Å gjøre et godt karriereskifte krever god markedskunnskap, en tydelig strategi og en gjennomtenkt handlingsplan.

Fundamentet i et Executive Karriereprogram hos People Mobility er en strukturert prosess for bevisstgjøring av din kompetanse og kartlegging av dine motivasjonsfaktorer. I møter mellom deg og din rådgiver skaper vi refleksjon rundt egen kompetanse, motivasjon og drivere.

I en utfordrende fase i jobblivet kan valg av rådgiver bli avgjørende for din suksess videre. I People Mobility har vi solid erfaring som rådgivere og sparringspartnere for ledere og fagspesialister som står overfor jobbskifte.  Vi vet at grunnlaget for en vellykket prosess og et godt resultat legges i de personlige møter mellom deg og din rådgiver.  Hos oss får du et uforpliktende møte med din rådgiver før du starter i program.

Vårt outplacement program skreddersys ditt behov. Sammen finner vi frem til det optimale innhold i ditt program.

TEMAER VI ER INNOM:

 • Bevisstgjøringsprosess som gir trygghet på egen kompetanse og bygger selvfølelse
 • Identifisere dine styrker og svakheter, forstå dine drivere og motivasjonsfaktorer
 • Sikre en god avslutning på arbeidsforholdet – Etablere  “slutthistorie”
 • Handlingsplan – Sikre fremdrift
 • Personlig branding og synlighet i markedet
 • Utarbeide en selgende CV og Linkedin profil
 • Sparring i forkant av intervjuer
 • Arbeidsmarkedet og rekrutteringsprosesser
 • Bruk av nettverk
 • «De riktige headhuntere for deg»
 • Vurdere ulike alternativ og se konsekvenser av veivalg for karriere og privatliv

VÅRE RÅDGIVERE

I People Mobility får du en rådgiver som har:

 • Bred erfaring med å bistå ledere i å gjøre et godt jobbskifte
 • Lang erfaring som leder både i Norge og internasjonalt
 • Innsikt i en rekke bransjer
 • Rekrutteringserfaring på toppledernivå

 

Felles for oss som jobber her er at vi tør å utfordre deg, og møter deg med omtanke, respekt og humor i en utfordrende situasjon.  Vi bidrar til å skape energi i ditt jobbsøk.