Global Future, NHO`s talentprogram

By 30. Juni 2018 Aktuelt No Comments
Et knippe deltagere fra årets kull  
Foto: Borgny Helnes

Seniorrådgiver Hege Johansen i People Mobility er en av  mentorene i Global Future.  11. juni hadde både  programdeltagere og mentorer gleden av å delta på «Arena Global Future».  Denne dagen samlet mentorer og deltagere fra hele landet seg for å diskutere hvordan mangfold kan bidra til økt verdiskapning i Norge, og hvordan norsk næringsliv kan nyttiggjøre seg mangfold. Samlingen ble åpnet av NHO direktør Kristin Skogen Lund, som delte sine tanker om hvordan NHOs medlemsbedrifter i enda større grad kan dra nytte av den verdi mangfold tilfører. Innvandreres arbeidskraft og kompetanse er en kjemperessurs som ingen med litt teft for god butikk bør la gå fra seg, sier Kristin Skogen Lund.

Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre våre bedrifter tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet.

 

Et knippe deltagere fra årets kull

Et knippe deltagere fra årets kull.

Foto: Borgny Helnes

Deltagerne i Global Futureprogrammet er igjennom en omfattende utvelgelsesprosess.  Programmet strekker seg over 1 1/2 år og er en solid utviklingsprosess med fokus på

  • Lederutvikling med mentorordning
  • Styrekompetanse
  • Retorikk

Les mer om Global Future programmet her.

I Aftenposten kunne vi søndag lese  intervju med tre av programmets nøye utvalgte deltagere.  Les intervjuet med Sahar, Suela og Umar her.

Interessert? Kontakt oss