Mentoring

Mentoring er nyttig både for enkeltpersoners karriereutvikling og for bedrifter og virksomheters organisasjonsutvikling. Det er også et godt verktøy for å skape et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

Som mentorer er vi opptatt av å bidra til læring og utvikling for individer gjennom refleksjon, erfaringsdeling og dialog.

Mentoring handler om identitetsutvikling, bli bevisst hvem du er, taus kompetanse, dine verdier og suksesskriterier som er en forutsetning for å lykkes i egen karriereutvikling som leder, fagspesialist eller gründer.

Vi legger vekt på at innhold og gjennomføring er prosessbasert for å gi rom for refleksjon og modning av informasjon, tanker og ideer som kommer opp i samtalene.  Ved å dele kunnskap og erfaringer, kan vi som mentorer bidra til nye perspektiver, som åpner for alternative tanke- og handlemønstre.

Å være bevisst egen kompetanse og motivasjon gir trygghet i møte med nye utfordringer, og bidrar til at flere kan realisere sitt fulle potensiale.

People Mobility har erfaring som mentorer blant annet for talenter i NHO’s Global Future Program.

Vi er også samarbeidspartner med og leverer mentortjenester til ISCO Potensial, en satsning på inkludering og mangfold. For mer informasjon om ISCO Potensial,se www.iscopotensial.no.

Om du eller din virksomhet er interessert i å få vite mer om hvordan mentoring kan være et nyttig verktøy, ta kontakt med Siv, [email protected] eller Hege, [email protected].