OM PEOPLE MOBILITY

VÅRE KARRIERERÅDGIVERE

People Mobility er et fagmiljø med fokus på endring. Vi ble etablert i 2014 av rådgivere med lang erfaring i å bistå organisasjoner og individer, som av ulike årsaker, står overfor endret kompetansebehov eller behov for endring i egen jobbsituasjon.

People Mobility har gode referanser. I løpet av kort tid har vi blitt valgt som leverandør av store og små virksomheter, for å bidra til å ivareta deres medarbeidere i en krevende fase.  Det er vi stolte av.

Vår visjon, tanken som inspirer oss, er å bidra til et inkluderende arbeidsmarked med økt mobilitet og rom for alle. Som rådgivere bruker vi vår kompetanse til å bidra til at den enkelte og organisasjonen forvalter sin kompetanse best mulig, til nytte for seg og samfunnet.

Vi har solid erfaring både som rådgivere for ledere som skal gjennomføre endrings- og omstillingsprosesser og med resultatfremmende coaching, mentoring, individuell karriererådgiving og skreddersydd outplacement på ulike nivå.

Basert på vår erfaring som rådgivere gjennom utallige prosesser ser vi at rådgiverens evne til å skape tillit, stille de riktige spørsmål, utfordre og støtte, er vesentlige bidrag i å kvalitetssikre en endringsprosess for organisasjonen.

Ved større omstillingsprosjekter bistår vi virksomheter med prosessplanlegging, god prosjektstyring, løpende rapportering og støtte til ledere og HR. Vi skreddersyr løsninger opp mot virksomhetens og de berørtes behov.

Vår erfaring er at grunnlaget for den enkeltes suksess legges i de individuelle møtene mellom karriererådgiver og deltaker.

Vi legger derfor stor vekt på at våre rådgivere har bransjeforståelse, god kjennskap til arbeidsmarkedet og ulike kompetansemiljøer, forståelse for forventninger på ulike nivåer i organisasjonen og alternative karriereveier.

I et program hos People Mobility får man en dedikert rådgiver som følger den enkelte gjennom hele prosessen.

I People Mobility har vi stort fokus på at våre rådgivere har de egenskaper og den kunnskap som er viktig for å sikre et vellykket resultat. Vi trekker på interne ressurser og et utstrakt eksternt nettverk for å sikre innsikt i markeder som er relevante for den enkelte kandidat.

Vi leverer høy kvalitet ved å:

  •  Gripe oppgaven
  •  Skape trygghet
  •  Levere resultater gjennom energi og entusiasme

NHO

Siv Sørmo
Seniorrådgiver/Partner
+47 98 29 51 82
Hege Johansen
Seniorrådgiver/Partner
+47 92 02 46 05