Rådgiving til ledere og HR

Gjennom tett samarbeid med toppledelse, HR, linjeledelse og tillitsvalgte har vi bidratt til god ledelse i viktige HR-prosesser som avvikling av individuelle arbeidsforhold, nedbemanning  ved fastlåste arbeidssituasjoner.

 Av erfaring vet vi at god pedagogikk og riktig juss er avgjørende for å lykkes.  Rådgiverne i People Mobility har mer enn 10 års erfaring som sparringspartnere for virksomheter i endring. Vår styrke i samarbeid med ledere er at vi kan se prosessen fra både arbeidsgiver og arbeidstakers ståsted.

Vi i People Mobility kan bidra med

 • Være en diskusjonspartner i viktige HR-prosesser
 • Skreddersydd karriererådgiving
 • Være en sparringspartner for den ansatte og organisasjonen i en fastlåst arbeidssituasjon

Ved større omstillingsprosesser:

  • Designe og kvalitetssikre en god omstillingsprosess
  • Prosjektledelse av prosessen
  • Utarbeidelse av informasjon og kommunikasjon med ansatte
  •  Trene og forberede ledere og tillitsvalgte på prosessen, drøftelsesmøter og omstillingsmøter
  • Bidra til gode utvalgskriterier og utvalgskrets
  • Utarbeidelse av sluttavtaler