Rådgiving til ledere og HR

Både for arbeidsgiver og arbeidstaker er det viktig å forvalte sin kompetanse best mulig.

Endringstakten i dagens marked krever mobilitet og fleksibilitet både hos den enkelte og virksomheten. Digitalisering, automatisering og disruptiv teknologi krever at vi bruker vår kompetanse på nye måter, bruker nye verktøy eller tilegner oss ny kompetanse.

Ansattes kompetanse er navet som driver virksomheten, og ledere som evner å være en katalysator for at organisasjonen og de ansatte forvalter sin kompetanse best mulig, er viktige for virksomhetens suksess.

En organisasjon som forstår sitt eget kompetansebehov og kontinuerlig tilrettelegger for at ansatte er bevisst sin kompetanse, og motiveres til å foredle, videreutvikle og tilegne seg ny kompetanse, står sterkt rustet i endring. Gjennom en slik prosess sikres kompetanse for å møte fremtidens behov, samtidig som man beholder eksisterende virksomhetsspesifikk kompetanse og relasjoner.

Med dagens raske endringstakt kan behovet for endring fremstå større enn det faktisk er, noe som kan medføre at prosessene bli unødvendig omfattende og ressurskrevende. Kvalitetssikring av endringsbehovet er et viktig element for vellykket endring og omstilling. Opplevd behov for ny kompetanse raskt kan føre til at virksomheten ubevisst velger bort viktig taus kjernekompetanse.

Vår erfaring er at grunnlaget for gode endringsprosesser ligger i en realistisk forståelse av reelt endringsbehov, innsikt i organisasjonens tause kritiske kompetanse og organisasjonens overførbare kompetanse.

I People Mobility er vi spesialister på å støtte organisasjoner i å forvalte sin kompetanse best mulig.  Vi har lang erfaring og en solid verktøykasse som vi tilpasser til virksomhetens behov.

Gjennom tett samarbeid med toppledelse, HR, linjeledelse og tillitsvalgte har People Mobility bidratt til god ledelse i viktige HR-prosesser. Rådgiverne i People Mobility har mer enn 10 års erfaring som sparringspartnere for virksomheter i endring. Vår styrke i samarbeidet er at vi kan se prosessen fra både arbeidsgiver og arbeidstakers ståsted.

Vi gir rådgiving til ledere og HR ved viktige HR prosesser som:

 • Støtte ved endringsprosesser
  1. Prosessplanlegging
  2. Bistå i å forstå og kartlegge fremtidig kompetansebehov
  3. Metodikk for bevisstgjøring av virksomhetens kompetanse
  4. Trene og ledere og HR for prosessen
  5. Utarbeide en kommunikasjonsplan
 • Planlegging og støtte ved omstilling og nedbemanning
  1. Ved større omstillinger
   1. Prosessplanlegging
   2. Utarbeide en kommunikasjonsplan
   3. Bruke av riktig juss, god pedagogikk og gode virkemidler
   4. Trene og forberede ledere, HR og tillitsvalgte for prosessen
   5. Utarbeide en kommunikasjonsplan
   6. Overgang til karriereprogram
  2. Rådgiving ved avvikling av enkelt arbeidsforhold
 • Utvikling av samspillende team
 • Bruk av samtalen som et lederverktøy
  1. Ved medarbeidersamtaler og kompetansekartlegging
 • Bidra til mangfold og inkludering