MENTORING – KARRIEREUTVIKLING SAMARBEID MED ISCO POTENSIAL

By 19. Mars 2021 Aktuelt No Comments
MENTORING - PUZZLE CONCEPT

People Mobility er samarbeidspartner og leverer mentortjenester til ISCO Potensial, en satsning på inkludering og mangfold.

Som mentorer er vi opptatt av å bidra til læring og utvikling for individer gjennom refleksjon, erfaringsdeling og dialog.

Mentoring handler om identitetsutvikling, bli bevisst hvem du er, taus kompetanse, dine verdier og suksesskriterier som er en forutsetting for å lykkes i egen karriereutvikling som leder, fagspesialist eller gründer.

People Mobility har erfaring som mentorer blant annet for talenter i NHO’s Global Future Program.

For mer informasjon om ISCO Potensial, se www.iscopotensial.no.

Interessert? Kontakt oss